شرکت مهندسی صنعت آزما توسعه ایرانیان

سازنده و وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

021-44471997
sanatazma@gmail.com

اطلاعیه

شرکت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته،واقع در نمایشگاه بین المللی تهران

شرکت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته،واقع در نمایشگاه بین المللی تهران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته،واقع در نمایشگاه بین المللی تهران

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته،واقع در نمایشگاه بین المللی تهران

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته،واقع در نمایشگاه بین المللی تهران

شرکت در سومین نمایشگاه کاغذ،مقوا و فرآورده های سلولزی در محل نمایشگاه بین المللی تهران

برگزاری کلاس آموزشی صنایع کاغذ و ورق در دانشگاه تهران

برگزاری کلاس های آموزشی صنایع کاغذ و ورق،چاپ و بسته بندی در نمایشگاه بین المللی تهران و شهرآفتاب

شرکت در یازدهمین نمایشگاه ایران پلاست

شرکت در دومین نمایشگاه بین المللی زنجیره صنایع لاستیک

شرکت در نمایشگاه بین المللی قطعات و لوازم مجموعه های خودرو