شرکت مهندسی صنعت آزما توسعه ایرانیان

سازنده و وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

021-44471997
sanatazma@gmail.com

تجهیزات عمومی آزمایشگاه

تجهیزات عمومی آزمایشگاه

شرکت صنعت آزما توسعه ایرانیان آمادگی خود را جهت ارائه دستگاههای ذیل اعلام می دارد.

 

–  انواع   آون ، اتوکلاو  و کوره های آزمایشگاهی

آون

 

– فریزر ، حمام التراسونیک ، ویسکوزیمتر، PH متر

PHمتر

– انواع ترازوهای دقیق ،انواع سانتریفیوژ، اینکوباتور ، اینکوباتور یخچالدار ، حمام آب

– هات پلیت و  ، اسپکتروفتومتر ، فریزر

Spectrophotometers

 

– رفرکتومتر های رومیزی ، پرتابل ، دستی ، انواع  پلاریمتر های رومیزی و دستی

– میکروسکوپ دو چشمی ، سه چشمی ، استریومیکروسکوپ

– دستگاه تعیین نقطه  ذوب ، فلیم فتومتر

– انواع هودهای  شیمی و کابینت و سکوهای آزمایشگاهی