شرکت مهندسی صنعت آزما توسعه ایرانیان

سازنده و وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

021-44471997
sanatazma@gmail.com

تجهیزات آزمایشگاه چوب و نئوپان

تجهیزات آزمایشگاه چوب و نئوپان

– دستگاه تست یونیورسال ( کشش ،فشار، خمش و چسبندگی )

– دستگاه تست میزان مقاومت در برابر سایش

– دستگاه تست مقاومت در برابر سقوط آزاد

– دستگاه تست مقاومت دربرابر خراش

– دستگاه چمبر تشخیص فرما لدئید

– دستگاه فریزر و شرایط محیطی و …