شرکت مهندسی صنعت آزما توسعه ایرانیان

سازنده و وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

021-44471997
sanatazma@gmail.com

تجهیزات آزمایشگاهی فیلم های پلیمری ، لفاف و بسته بندی

 تجهیزات آزمایشگاهی فیلم های پلیمری ، لفاف و بسته بندی

– تست کشش Tensile Tester:جهت اندازه گیرى میزان مقاومت و استحکام نمونه،در برابر کشش
فشار و خمش در ظرفیت نیرویى مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. داراى فک هاى مختلف جهت انجام آزمایش بر روى کلیه محصولات پلیمرى(لاستیک،پلاستیک ،لوله هاى پلى اتیلن،پلاستیکى،قطعات خودرو، فیلم هاى پلیمرى بسته بندى و…)مى باشد.

دستگاه کشش

 

– تست ضریب اصطحکاک فیلم COF:جهت تعیین ضریب اصطحکاك شروع و لغزش فیلم و لفاف
پلاستیک که بر روى هم یا بر روى مواد مى لغزد،مورد استفاده قرار میگیرد.

اندازه گیری ضریب اصطحکاک

 

– مقاومت به دوخت Heat Seal Test:جهت تعیین میزان مقاومت به دوخت حرارتى فیلم هاى پلیمرى
مورد استفاده قرار میگیرد.

دوخت حرارتی

– مقاومت به پارگی Tear Tester:جهت تعیین میزان مقاومت به پارگى فیلم هاى پلیمرى مورد استفاده قرار میگیرد.

مقاومت به پارگی

 

– ضخامت سنج Thickness Tester:جهت اندازه گیرى ضخامت فیلم هاى پلیمرى مورد استفاده قرارمیگیرد.

ضخامت سنج فیلم

 

– ضربه سقوط آزاد Falling Weight:

ضربه سقوط آزاد

         – شاخص جریان مذاب MFI:جهت تعیین شاخص جریان مذاب مواد پلیمرى (گرانول)و همچنین نمایانگر سهولت جریان مذاب در داخل سیلندر اکسترودر و قالب تزریق و یا گرانروی(ویسکوزیته) مواد پلاستیکی می باشد.

شاخص جریان مذاب(MFI)

 

– ضربه پاندولی Pendulum Impact Tester:جهت اندازه گیرى استحکام ضربه ى مواد در برابر بارهاى ناگهانى بکار می رود.                                                                                                                           

دستگاه ضربه پاندولی

 

– مقاومت به کدورت و میزان شفافیت Haze Meter:جهت تعیین میزان کدورت و شفافیت فیلم هاى پلیمرى از طریق
انعکاس نور مورد استفاده قرار میگیرد.

کدورت و شفافیت سنج فیلم

– میزان عبور بخار آب Water Permeability Tester

دستگاه عبور پذیری بخار آب

– میزان عبور گاز از فیلم و لفاف  Gas permeability Tester

عبور پذیری اکسیژن و هوا

– و کلیه تجهیزات مربوط به این بخش