تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذای

تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی( ظروف پت،کنسرو ،بطری های شیشه ای و ….)

– دستگاه پروژکتور دوخت

– دستگاه اندازه گیری فشار عمودی

– دستگاه ترکیدن بطری پت و شیشه

– دستگاه اندازه گیری ضخامت

– تست باز شدن درب بطری

– تست ضربه بطری شیشه ایاندازه گیری میزان نشتی

– برش بطری و پریفرم

– تست سقوط از ارتفاع

– ارتفاع سنج

– خلا سنج

– اندازه گیری میزان     Co2

– پخی سنج در قوطی

– تورکمتر

– اندازه گیری میزان لعاب داخلی

– تست جامی شدن

– انواع گیج اندازه گیری و کولیس و…..

پاسخ

16 − دوازده =