آزمایشگاه چرم و کفش

آزمایشگاه چرم و کفش

 اسامی برخی از تجهیزات و دستگاه های قابل ارائه  توسط شرکت صنعت آزما توسعه ایرانیان درزمینه آزمایشگاه چرم و کفش از کمپانی   SATRA  انگلستان و همچنین شرکتهای آسیایی به شرح ذیل می باشد:

چرم و کفش

 

– دستگاه کشش یونیورسال

– دستگاه تست انعطاف پذیری چرم

– دستگاه مقاومت در برابر سایش

– دستگاه تست شرایط محیطی

– دستگاه تست اشعهUV و زنون

– دستگاه تست لاستومتر

– دستگاه تست خستگی

– دستگاه تست مقاومت زیره به زیره

– دستگاه تست مقاومت زیره به رویه

– دستگاه تست فلکستومتر

– دستگاه تست قدم زنی

– دستگاه تست ضربه پنجه ایمنی

– دستگاه ضخامت سنج

– دستگاه تست PU

– و کلیه دستگاههای مربوط به این بخش

پاسخ

5 × پنج =