آزمایشگاه نساجی

آزمایشگاه نساجی ، پارچه وفرش

اسامی برخی از تجهیزات ودستگاه های قابل ارائه توسط شرکت صنعت آزما توسعه ایرانیان در زمینه نساجی ، پارچه و فرش به شرح ذیل می باشد:

1- دستگاه کشش

2- یکنواخت سنج نخ  وفتیله

3- دستگاه اندازه گیری وطبقه بندی عیوب نخ

4- دستگاه پرتابل تعیین عیوب ماشین اوپن اتد

5- دستگاه سنجش تاب زنده بودن نخ

6-دستگاه رسم منحی الیاف (دستی وکامپیوتری )

7- مقاومت سنج الیاف

8- دستگاه اندازه گیری در صد آشغال در الیاف

9- دستگاه شمارش آشغال ونپ در الیاف

10- دستگاه متراژ فتیله  ونیمچه نخ

 11- کلاف پیچ دستی والکترونیک

12- انواع ترازو ونمره گیر کامپیوتری وعقربهای

13 – انواع میکروسکوپ کامپیوتری وپروژکتینای مسدان

14- انواع تاب سنج دستی والکترونیکی(مخصوص نخ اوپن اند)

15- دستگاه سنجش مقاومت وافزایش طول تا حد پارگی( الیاف , نخ ,پارچه , پیوند نخ )

16- تابلو پیچ نخ  ومعیار های تابلو استاندارد

17- تعیین جعد نخ در انواع پارچه

18 دستگاه سنجش ضریب اصطکاک نخ در تریکو بافی

19- دستگاه مقاومت سایشی وسنجش پرزدهی پارچه

20- دستگاه سنجش مقاومت پارگی پارچه (tearing)) ومقاومت در برابر ترکیدگی ( BURSTING)

21- دستگاه عقربهای تعیین گرم در متر مربع پارچه ونمونه بر پارچه

22- سنجش مقاومت پارچه  در برابر جذب آب

23- دستگاه اندزه گیری زاویه چروک پارچه

25- اتاقک نور با 4 نور مختلف برای نمونه سنجی رنگ ,  لامپ تشخیص نخ اشتباه

26- رطوبت سنج

27- اتاقک خشک کن استاندارد با ترازو وپرینتر

28-دستگاه پرتابل اندازه گیری رطوبت ودمای محیط

29- انواع دور سنج وسرعت سنج – انواع استرویوسکوپ

30- دستگاه اندازه گیری کشیدگی (Tension)) نخ وچله

31- سختی سنج

32- دستگاه اندازه گیری ضخامت پارچه , فرش وکاغذ

33- دستگاه های رنگرزی ,  شستشو , خشک کن ,  فیکس واتوی آزمایشگاهی

34- سنجش آشغال تایس

35- معیارهای آبی , خاکستری

36- بازکننده الیاف برای نمونه گیری واندازه گیری آشغال

37- تعیین ظرافت ورسیدگی الیاف پنبه

38- اندازه گیری طول الیاف پشم یا پنبه بصورت تکی

39- خشک کن الیاف برای ازمایش  رطوبت بازیافتی

40- سنجش مقاومت سایشی فرش پشمی ونخ فرش

41- سنجش مقاومت در برابر عبور هوا

42- وکلیه دستگا های مورد استفاده در این صنعت

 

پاسخ

یک × یک =